Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna – to produkt bankowy bardzo podobny do kredytu hipotecznego. Najważniejszą różnicą jest dowolność celu, na jaki udzielana jest pożyczka. Jest ona także droższa od kredytu i udzielana na krótszy okres czasu. Zabezpieczeniem w dalszym ciągu jest nieruchomość, do której Kredytobiorca ma tytuł prawny.

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy – to sposób na pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania finansowego np. kredytu lub pożyczki. Zmiany w sytuacji rynkowej jak również finansowej Kredytobiorcy powodują często, że opłaca się skorzystać z atrakcyjniejszej oferty innego banku i spłacić obecny kredyt mieszkaniowy, pożyczkę lub inne zobowiązanie nowym kredytem o korzystniejszych warunkach.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny – jest to długoterminowy kredyt bankowy, wykorzystywany do sfinansowania zakupu mieszkania, nieruchomości czy budowy domu. Zabezpieczenie kredytu stanowi każdorazowo hipoteka na nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu lub innej, będącej własnością Kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Hipoteka oznacza, iż w sytuacji zaprzestania spłaty rat kredytowych przez Kredytobiorcę bank, jako wierzyciel hipoteczny, może zastawioną nieruchomość przejąć, sprzedać[…]