Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna – to produkt bankowy bardzo podobny do kredytu hipotecznego. Najważniejszą różnicą jest dowolność celu, na jaki udzielana jest pożyczka. Jest ona także droższa od kredytu i udzielana na krótszy okres czasu. Zabezpieczeniem w dalszym ciągu jest nieruchomość, do której Kredytobiorca ma tytuł prawny.