Współpraca z doradcą – krok po kroku

Etap I – Spotkanie informacyjne z Doradcą

Pierwsze spotkanie ma na celu zgromadzenie podstawowych informacji o sytuacji finansowej i oczekiwaniach Kredytobiorców. Na ich podstawie oceniamy wstępnie zdolność kredytową i przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego. Lista zostaje ostatecznie doprecyzowana po wybraniu oferty konkretnego banku – najkorzystniejszej z punktu widzenia Kredytobiorców.

Etap II – Zebranie, analiza i przedstawienie optymalnych ofert kredytowych

W ciągu kilku dni analizujemy wszystkie dostępne na rynku oferty kredytowe, badając je pod kątem optymalizacji i najlepszego dopasowania do potrzeb i sytuacji finansowej Klientów. Następnie przedstawiamy wybrane z nich dogodnym kanałem informacyjnym – telefonicznie, mailowo lub podczas kolejnego spotkania. Rzeczowo i przejrzyście, kierując się doświadczeniem i wiedzą, przybliżamy plusy i minusy każdego rozwiązania. Ostatecznego wyboru dokonują jednak zawsze nasi Klienci.

Etap III – Złożenie wniosku kredytowego

W oparciu o zgromadzone dokumenty wypełniamy z Klientami wniosek kredytowy. Następnie składamy kompletną dokumentację do wybranego banku, gdzie wniosek przechodzi pełną weryfikację (ekonomiczną, techniczną i prawną). Na bieżąco monitorujemy, na jakim etapie znajduje się analiza wniosku i informujemy o planowanym terminie jego rozpatrzenia.

Etap IV – Podpisanie umowy kredytowej

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony, niezwłocznie informujemy naszych Klientów o pozytywnej decyzji. Ustalamy też datę spotkania, podczas którego dojdzie do podpisania umowy kredytowej w dowolnej placówce banku na terenie kraju. W razie potrzeby wyjaśniamy wszystkie niejasne punkty umowy kredytowej.

Etap V – Wypłata środków

Kiedy wszystkie warunki wymagane do wypłaty środków zostaną spełnione, bank przeleje na wskazane konto kwotę wynikającą z umowy. W zależności od celu kredytu wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo lub w transzach.