Czy pozytywna decyzja banku o przyznaniu kredytu oznacza, że kwota, o jaką ubiegaliśmy się wpłynie jednorazowo na konto?

Decyzja o przyznaniu kredytu jest informacją dla Klienta, że bank jest gotowy wypłacić kredytobiorcy określoną kwotę. Warunkiem uruchomienia kredytu jest podpisanie umowy kredytowej, ustanowienie prawnych zabezpieczeń i doniesienie niezbędnych dokumentów, które nie zostały złożone w trakcie wnioskowania o kredyt, lub o które zawnioskował bank po dokonaniu analizy sytuacji Klienta. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, bank przelewa na konto (sprzedawcy, wskazanego w umowie przedwstępnej, dewelopera itp.) środki jednorazowo (zakup gotowej nieruchomości), bądź etapami w miarę postępu prac budowlanych (budowa domu) w terminach przewidzianych w umowie kredytowej. Przed uruchomieniem kolejnych transz bank sprawdza postęp prac na budowie przez wizytę zatrudnionego przez siebie inspektora budowlanego. Może także prosić o udokumentowanie stanu prac – o przedstawienie faktur i potwierdzenie wykonanych robót w dzienniku budowy.