Jakie jest prawdopodobieństwo wypowiedzenia umowy przez bank, gdy jedno z małżonków traci pracę?

Bank wypowiada umowę kredytową tylko wówczas, kiedy spłata i prawidłowa obsługa długu jest zagrożona, a negocjacje z klientem, restrukturyzacja zadłużenia i kolejne monity o zapłatę nie przyniosły pożądanego rezultatu. Często stosowanym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wprowadzenie do umowy dodatkowych zabezpieczeń w postaci współkredytobiorców lub poręczycieli. Jednak jeśli jedno z małżonków traci pracę, a drugie posiada zdolność kredytową i równocześnie obsługa długu następuje zgodnie z harmonogramem spłat, bank nie stosuje żadnej z dostępnych procedur. Kredytobiorca ma prawo w tego rodzaju sytuacjach wystąpić do banku z prośbą o czasowe odroczenie płatności, rozłożenie zadłużenia w czasie itp.